Kim jesteśmy?

Profound Ventures jest firmą specjalizującą się w inwestycjach w projekty we wczesnej fazie rozwoju. Szeroko rozumiana branża ICT (oprogramowanie i usługi dla przedsiębiorstw, innowacyjne aplikacje, usługi mobilne i internetowe) to obszary naszych zainteresowań, w ramach których stale poszukujemy nowych, innowacyjnych inwestycji. Nasz fundusz działa także w zakresie life and biosciences, energii odnawialnej a także technologii i rozwiązań fizykochemicznych. W ramach inkubatora przedsiębiorczości Profound Ventures oferuje 3-miesięczny program zawierający pomoc w przygotowaniu biznes planu, sprawdzenie rynku pod kątem innowacyjności projektu, konsultacje w zakresie zakładania firmy. W dalszej perspektywie oferuje innowacyjnym przedsięwzięciom technologicznym inwestycję w zamian za procent udziałów w spółce, stały kontakt i pomoc międzynarodowego zespołu mentorów.